ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

 
แก้ไขผลการแข่งขัน

รายการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รายชื่อโรงเรียนที่แก้ไข

1.ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า

2.จันทรุเบกษาอนุสรณ์

3.เสลภูมิ

4.เสลภูมิพิทยาคม

วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 12:54 น.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ล่าสุด
เอกสารคำสั่ง
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 09:43 น.
แก้ไขเกณฑ์วาดภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและ ม.ปลาย
แก้ไขเกณฑ์วาดภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและ ม.ปลาย
วาดภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและ ม.ปลาย
...เรืองกิตต์
วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 09:40 น.
แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม แก้ไข 7สค.56
แก้ไขเกณฑ์การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
1.หัวข้อในการพูด "ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน"
2.พร้อมทั้งเตรียมเอกสารมา 15 ชุด
แก้ไขเกณฑ์การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
1.หัวข้อในการพูด "ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน"
2.ส่งรูปเล่มต้นฉบับ 15 ชุด
แก้ไขเกณฑ์โครงงานสำรวจ ม.ปลาย
1.ส่งรายชื่อครูที่ปรึกษาได้2 คน
2.ส่งรูปเล่ม 10 เล่ม พร้อมแผ่นพับ
...เรืองกิตต์
วันพฤหัสบดี ที่ 08 สิงหาคม 2556 เวลา 19:05 น.
แก้ไขเกณฑ์พัฒนาเว็บไซต์
แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป อัพเดท
7 สิงหาคม 2556 (ล่าสุด) คลิ๊ก


... ไวยวิทย์
วันพฤหัสบดี ที่ 08 สิงหาคม 2556 เวลา 10:21 น.
แจ้งแก้ไขและปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขัน(จากมติที่ประชุมกรรมการ)
1.การแข่งขันสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation
2.การแข่งขันสืบค้นข้อมูล
3.การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
4.การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
5.การประกวดสิ่งประดิษฐ์ชุดแฟนซีรีไซเคิล
รายการโครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง ม.ต้น
- เวลาลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 09.00 น.
- เล่มรายงานเพิ่มจากเดิม 5 เล่ม เป็น 7 เล่ม
- รูปเล่มเอกสารปกหน้าไม่ต้องใส่ชื่อครูที่ปรึกษา และต้องมีคำว่าใช้ในงานอะไร
โครงงานวิทยาสาสตร์สิ่งประดิษฐ์ม.ต้น
- ส่งเล่มรายงาน 15 เล่ม
โครงงานวิทยาสาสตร์สิ่งประดิษฐ์ม.ปลาย
- ส่งเล่มรายงาน 5 เล่ม
- ขนาดแผงโครงงานไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด(เล็กกว่าได้)
***โครงงานทุกประเภทเตรียมโต๊ะมาเอง***
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
รอบที่ 2 แข่งขันตอบปัญหาบนเวที 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวมเป็น 30 คะแนน แก้ไขเป็น
รอบที่ 2 แข่งขันตอบปัญหาบนเวที 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวมเป็น 40 คะแนน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
- การส่งรายงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ม.ต้น จำนวน 11 เล่ม(เท่าจำนวนกรรมการ)
ม.ปลาย จำนวน 13 เล่ม(เท่าจำนวนกรรมการ)
- จัดแสดงโดยโปสเตอร์ขนาด 90x120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น พร้อมขาตั้งที่มั่นคงแข็งแรง
- ไม่รับลงทะเบียนและรายงานหน้างานในวันแข่งขัน
- ทุกทีมที่ส่งเข้าประกวดต้องนำโต๊ะมาจัดแสดงเอง
วันพุธ ที่ 07 สิงหาคม 2556 เวลา 11:27 น.
คำตั้งแต่งตั้งกรรมการงานแข่งขันวิทยาศาสตร์ 2556
เอกสารคำสั่ง
วันอังคาร ที่ 06 สิงหาคม 2556 เวลา 09:18 น.
แจ้งวันและเวลาทำการแข่งขัน
ทุกรายการ ทำการแข่งขัน 15 สิงหาคม 2556 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. -08.45 น. และเริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.00 น.
วันศุกร์ ที่ 02 สิงหาคม 2556 เวลา 13:11 น.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวันที่ 7 สิงหาคม 2556
ขอเชิญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ทุกโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อฟังคำชี้แจง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนเแลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด เอกสารเพิ่มเติม
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:25 น.
เปิดให้ทำการลงทะเบียนวันที่ 7 สิงหาคม 2556
username/password สามารถรับได้ที่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:23 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง
ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 69
จำนวนทีม 1,015
จำนวนนักเรียน 2,296
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,822
จำนวนกรรมการ 595
ครู+นักเรียน 4,118
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,713
ประกาศผลแล้ว 24/24 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 40
เดือนนี้ 41
เดือนที่แล้ว 71
ปีนี้ 552
ทั้งหมด 144,117